Kiến thức đời sống

Hướng dẫn nhanh MS Teams giáo dục

Bài viết hướng dẫn nhanh bằng hình ảnh trực quan giao diện microsoft teams, mô tả chi tiết các công cụ của microsoft teams Trang giao diện cơ bản Trang giao diện nhóm – lớp Cách lên lịch cuộc họp Sau khi lên lịch cuộc họp thì lịch sẽ hiển …

Read More »