Giáo dục

Các hướng dẫn, thủ thuật, cách sử dụng các ứng dụng phần mềm giáo dục. Hỗ trợ việc dạy và học của giáo viên và học sinh
Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các phương pháp giảng dạy mới

Hướng dẫn nhanh MS Teams giáo dục

Bài viết hướng dẫn nhanh bằng hình ảnh trực quan giao diện microsoft teams, mô tả chi tiết các công cụ của microsoft teams Trang giao diện cơ bản Trang giao diện nhóm – lớp Cách lên lịch cuộc họp Sau khi lên lịch cuộc họp thì lịch sẽ hiển …

Read More »